Tom Clancy%5Cs The Division™2017-1-22-11-45-47.jpg

Tom Clancy%5Cs The Division™2017-1-22-11-45-53.jpg


大家好,我是北境守護古今

以下是

2017.01.20 ~ 01.26 每週高價值目標軍官.
 

1. 遊隼小隊 - 柯札克中士https://youtu.be/1FXC7jAVkao
 

 
2. 三八幫眾 - 三八https://youtu.be/YzIQUcWJykg
 

3. 克里格中尉https://youtu.be/8fWp3wvjUR0
 

4. 狙擊小隊 - 布魯斯上尉https://youtu.be/_ME8d9PLxcs
 

5. 血腥姐妹 - 克麗奧佩特拉https://youtu.be/qI_I-9cQoKM
 
 

7. 大夜班 - 法隆https://youtu.be/zuycCCZn80E
 

8. 爬行動物 - 毒蜥:https://youtu.be/KuuF4R6EvDg
 
arrow
arrow

    古今小教室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()