Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-16-21-28-50.jpg
 

Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-16-21-28-54.jpg

 

大家好,我是北境守護古今

以下是

2016.12.16 ~ 12.22 每週高價值目標軍官.
 

1. 三八幫眾 - 三八https://youtu.be/YzIQUcWJykg
 

 
2. 遊隼小隊 - 柯札克中士https://youtu.be/1FXC7jAVkao
 

3. 克里格中尉https://youtu.be/8fWp3wvjUR0
 
 

4. 奧斯卡小隊 - 米利肯中尉:待補
 
 

5. 蒼鷹小隊 - 麥吉尼恩上校https://youtu.be/mfsxnTRmMd0
 
 

6. X光小隊 - 謝中士https://youtu.be/-3e7nyxulMU
 

7. 阿爾曼扎https://youtu.be/rEupmdOwoJA
 

8. 爬行動物 - 毒蜥:https://youtu.be/KuuF4R6EvDg
 
arrow
arrow

    古今小教室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()