Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-10-7-59-54.jpg

Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-10-8-0-3.jpg

2016.12.09 ~ 12.15 每週高價值目標軍官

 

1. 遊隼小隊 - 柯札克中士https://youtu.be/1FXC7jAVkao
 

 
2. 丰提指揮官https://youtu.be/pBz7tX_uEOA
 
 

 

4. 麥克小隊 - 埃斯皮諾薩中士https://youtu.be/odIvnW12oHU
 

5. 鷂鷹小隊 - 獵兔狗https://youtu.be/gAHgE6DxKnQ
 

6. 蒼鷹小隊 - 麥吉尼恩上校https://youtu.be/mfsxnTRmMd0
 

7. 掠奪者 - 黑豹小隊https://youtu.be/QjBEV9JiPs4
 

8. 爬行動物 - 毒蜥:https://youtu.be/KuuF4R6EvDg
 
arrow
arrow

    古今小教室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()