Tom Clancy%5Cs The Division™2016-11-26-19-3-2.jpg

Tom Clancy%5Cs The Division™2016-11-26-19-3-5.jpg

2016.11.25 ~ 12.01 每週高價值目標軍官
 

1. 卡斯楚https://youtu.be/3u1-wCYIX6g
 

 
2. 金塔尼利亞https://youtu.be/KR4oxx6wCCo
 

3. 重機槍手 - 珀賽爾中士https://youtu.be/q1gFS4uj6b4
 

4. 麥克小隊 - 埃斯皮諾薩中士https://youtu.be/odIvnW12oHU
 

5. 蒼鷹小隊 - 麥吉尼恩上校:https://youtu.be/mfsxnTRmMd0
 

6. 血腥姐妹 - 克麗奧佩特拉:https://youtu.be/qI_I-9cQoKM
 
 
arrow
arrow

    古今小教室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()