Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-3-15-39-21.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom Clancy%5Cs The Division™2016-12-3-15-39-29.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大家好,我北境守護古今

以下是

2016.12.02 ~ 12.08 每週高價值目標軍官
 
這禮拜 最後2個 高價值
BOSS 數量 都有4隻
打一個 大概能賺到一場生存的裝備量
大家一定要抽空打一下
 

1. 三八幫眾 - 三八https://youtu.be/YzIQUcWJykg
 

 
 

3. 克里格中尉https://youtu.be/8fWp3wvjUR0
 

4. 狐步舞小隊 - 里維拉中尉https://youtu.be/6vxdtRV1_K0
 

5. 鷂鷹小隊 - 獵兔狗https://youtu.be/gAHgE6DxKnQ
 

6. 十一月小隊 - 黃中士https://youtu.be/4-qQPQ5JMgs
 

7. 爬行動物 - 毒蜥:https://youtu.be/KuuF4R6EvDg
 

8. 阿爾曼扎:https://youtu.be/rEupmdOwoJA
arrow
arrow

    古今小教室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()